بسمه تعالی

تعهدنامه کاربران درگاه هوشمند صوتی تلسا

این توافقنامه فیمابین درگاه هوشمند صوتی تلسا و مشترک فعلی یا آتی سرویس میباشد. مشترک با استفاده از خدمات ارایٔه شده توسط این درگاه، خوانده شدن و تعهد به رعایت مفاد این توافقنامه را تایید مینماید.

تعاریف

کاربر: افراد حقیقی مخاطب سرویسهای درگاه هوشمند صوتی تلسا میباشند که استفاده کنندگان محصولات و یا خدمات ارایٔه شده توسط خریدار (مشترک) میباشند.

خریدار: یک فرد حقیقی یا حقوقی است از خدمات درگاه تلسا و برای اهداف مشخص شده مندرج در توافقنامه، استفاده میکند. خریدار در این توافقنامه به عنوان مشترک نیز شناخته میشود.

فروشنده: شرکت ارتباطات فراگیر دانشیار به شماره ثبت ۴۹۱۸۶۱ و به مدیریت عامل مسعود تاجفرد به شماره ملی ۰۷۹۴۸۵۸۴۷۳ میباشد که امکان استفاده از درگاه تلسا را بر طبق تعهدات و مقررات مندرج در این توافقنامه به خریدار ارایٔه میکند.

درگاه هوشمند صوتی: منظور همان درگاه تلسا است، مگر در مواردی که نام خاصی از درگاهی خاص برده شده باشد.

 

اصول درگاه تلسا

 محتوای پیام ارسالی از درگاه هوشمند صوتی تلسا میبایست با تمام اصول پنجگانه زیر مطابقت داشته باشد:

– با اصول و مبانی دین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته و در تضاد نباشد.
– باعث تشویش اذهان عمومی نگردد.
– مخل نظم و آرامش حاکم بر جامعه نباشد.
– به اخلاق حسنه و اصول اخلاقی حاکم بر جامعه آسیب نرساند.
– با سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مغایرت نداشته باشد.

 

محدوده توافق استفاده از سرویس های درگاه تلسا منوط به شرایط زیر می باشد:

تعهدات و مقررات همکاری

۱ تعهدات مشترک سامانه:

۱-۱  خریدار باید به سن قانونی (۱۸ سال) رسیده باشد و در هنگام امضای تعهدنامه، تصویر کارت ملی ویا تصویر سند تلفن ثابت یا همراه برای اشخاص و شرکتها و تصویر روزنامه رسمی برای شرکتها را با بارگذاری در بخش مرتبط در درگاه تلسا تحویل فروشنده دهند. هرگونه استفاده از درگاه تلسا بدون بارگذاری مدارک غیرقانونی است.

۱-۲ مشترک با اطلاع از وجود رویه احراز هویت از طریق شماره موبایل، مبلغ ثبت نام را پرداخت مینماید. چنانچه حساب کاربری مشترک به علت نقض قوانین و مقررات درگاه تلسا مسدود گردد هیچگونه وجهی بابت خسارت احتمالی پرداخت نشده و مبالغ پرداختی برگشت داده نمیشود.

۱-۳ اشتراک خریدار تنها پس از اخذ اصل مدارک درخواستی فعال گردیده و در صورت عدم انطباق و یا عدم صحت مدارک ارسالی، اشتراک خریدار غیرفعال گردیده و هیچ مبلغی عودت نخواهد گردید. استفاده از وبسرویس درگاه تلسا تنها در سرویسهای ذکرشده در سایت ارایٔه شده توسط مشترک هنگام ثبتنام مقدور می باشد. در صورت تغییر این آدرس بایستی به صورت مکتوب به شرکت اع م گردد.

۲ تعهدات و قوانین مدیریت اطلاعات سامانه توسط مشترک:

۲-۱ حفظ و نگهداری دقیق از نام کاربری و رمز عبور ورود به پنل و تغییرات محتمل آن در زمانهای بعد باید توسط مشترک انجام شود و در صورت هرگونه سوءاستفاده غیر، مشترک میبایست پاسخگو باشد و اگر شخصی از رمز عبور مشترک با اطلاع یا بدون اطلاع وی استفاده نماید درگاه تلسا مسیٔولیتی در قبال سوءاستفاده یا ازبین رفتن اطلاعات مشترک ندارد. در موارد خواص مشترک میتواند با درخواست از واحد پشتیبانی تلسا، نام کاربری یا رمز عبور خود را تغییر دهید.

۲-۲  مشترک باید از افشاءکردن رمز عبور خود برای افراد غیرمسیٔول اکیدا خودداری نماید. توصیه میشود مشترک رمز عبور خود را یک عبارت ساده (مانند: تاریخ تولد، شماره شناسنامه یا کد ملی، شماره تلفن یا موبایل و …) قرار ندهد و حتما در انتخاب رمز عبور، به صورت همزمان از اعداد و حروف و کاراکترهای گوناگون استفاده کند.۰

۲-۳ مشترک هنگام پرکردن فرم ثبت نام باید دقت کامل را به عمل آورد و مسیٔولیت ثبت هر گونه اطلاعات اشتباه بر عهده خود مشترک می باشد.

۲-۴ با توجه به اینکه پیامهای ارسالی از طریق اینترنت، که بستری عمومی میباشد، ارسال میگردند، سطح امنیت درگاه هوشمند صوتی تلسا برای ارسال اطلاعات غیرطبقه بندی شده میباشد، و ضمن توصیه به عدم استفاده از آن برای ارسال اطلاعات محرمانه، مسیٔولیت افشای اطلاعات طبقه بندی ارسال و یا دریافت شده از طریق درگاه تلسا به عهده مشترک می- باشد.

۲-۵ عدم فروش مجدد خدمات: هر مشترک میتواند شخضا از سرویس ارایٔه شده توسط درگاه تلسا استفاده کند اما بدون مجوز درگاه تلسا حق واگذاری سرویس فوق را جزیٔا و کلا به شخص ثالث ندارد. نمایندگیهای مجاز درگاه تلسا از این قاعده مستثنی هستند.

۲-۶ بازیابی رمز عبور تنها با داشتن دسترسی به پست الکترونیک ثبت شده هنگام ثبت نام مقدور میباشد. چنانچه دسترسی مشترک به پست الکترونیک مذکور قطع شود امکان بازیابی رمز عبور وجود نخواهد داشت.

۲-۷ در سرویسهای توسعه داده شده توسط توسعه دهندگان مسیٔولیت اخذ مدارک کافی از مشترکین جهت ارایٔه به مراجع قانونی در صورت نیاز به عهده توسعه دهنده میباشد.

۳ تعهدات و قوانین حریم خصوصی اطلاعات کاربر در سامانه:

۳-۱ در صورتی که کاربران در خصوص دریافت پیام ناخواسته شکایتی داشته باشند، مشترک یا فرستنده پیام مکلف به پرداخت جریمه اعلام شده از سوی مراجع قانونی میباشد.

۳-۲ درگاه تلسا با استفاده از اختیارات اجرایی، فنی و فیزیکی اخذشده از مراجع قانونی به حفظ محرمانگی اطلاعات مشترکین می پردازد.

۳-۳ درگاه تلسا تعهد می نماید هیچ یک از اطلاعات فردی و شخصی مشترک را به شخص ثالثی ارایٔه نمیکند، و ارایٔه اطلاعات به اشخاص ثالث تنها با حکم مراجع قانونی و قضایی انجام خواهد شد.

۳-۴ برای ارایٔه سرویس بهتر، متون ارسالی و دریافتی به مدت حداقل ۹ ماه توسط درگاه تلسا آرشیو می شود.

۳-۵ هنگام انجام عملیات خرید، شما به درگاه بانک ها هدایت شده و هیچگونه اطلاعاتی از جزئیات حساب بانکی شما در پایگاه داده درگاه تلسا ذخیره نمیشود.

۴ تعهدات و قوانین دولتی و حکومتی:

۴-۱ تمامی پیام های صوتی در حین ارسال بررسی و کنترل می شوند، مسیٔولیت کلیه عواقب ارسال پیامهای صوتی که نتیجه آن باعث وارد آمدن خسارت به مشترک تلفن همراه یا ثابت و یا اعمال جریمه از سوی اپراتورهای تلفن و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی گردد، به طور کامل به عهده و متوجه شما میباشد و در صورت مشاهده سریعا به پلیس فتا گزارش داده خواهد شد و جرم محسوب میشود.

۴-۲ در صورت تغییر در تعرفه های مرتبط با سرویس درخواستی (از جمله تعرفه حق نمایندگی و تمدید آن و تعرفه پیام صوتی) وهرگونه تعرفه جدید از سوی مخابرات، تغییرات و تعرفه های جدید از تاریخ مصوب و مورد نظر مخابرات در تعهدنامه حاضر اعمال میگردد.

۴-۳ درگاه تلسا مختار است در صورت وجود محدودیت فنی، تغییر در سیاست و یا بنا به هر دلیل دیگر، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه کشور، پیامهای بایگانی شده ای را که یک ماه از دریافت و یا ارسال آن میگذرد را از بین ببرد.

۴-۴ مشترک شخصا مسیٔولیت محتوای اطلاعات ارسال شده توسط این سرویس را دارد و درگاه تلسا نویسنده یا منتشرکننده اطلاعات نمیباشد.

۴-۵ در صورت بروز اشکال و یا تغییری در ارایٔه خدمات از طرف مخابرات و قطع خطوط ارتباطی و یا بروز مغایرت که باعث ایجاد مشکل در ارایٔه سرویس شود هیچگونه مسیٔولیتی متوجه درگاه تلسا نخواهد بود، و مشترک حق هر گونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۴-۶ چنانچه شرکت مخابرات ایران و یا تهران برای توسعه و تغییرات شبکه خود بنا به ضرورت سرشماره اختصاص داده شده به درگاه تلسا را تغییر دهد، این تغییر مشمول تمامی مشترکین آن سرشماره می شود و مشترک حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۴-۷ درگاه تلسا تنها در صورت وصول دستور قضایی از مراجع ذیصلاح و یا درخواست مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین عدم رعایت مفاد این توافق نامه پیامهای صوتی مشترک را بررسی و یا در اختیار مراجع فوق الذکر قرار میدهد.

۵ تعهدات و قوانین اخلاقی و محتوایی:

۵-۱ مشترک متعهد می گردد از خدمات ارایٔه شده برای انجام اقدامات قانونی و متعارف بهره برداری نموده و از ارتکاب هرگونه جرم و تخلف پرهیز کند.

۵-۲ مشترک نباید نسبت به ارسال هیچ گونه پیامهای تجاری ناخواسته بدون رضایت قبلی کاربران اقدام نماید. بدیهی است مسیٔولیت ارسال هرگونه پیام تجاری از طرف کاربران بدون رضایت قبلی آنها به عهده خریدار میباشد و فروشنده دراین خصوص هیچ مسیٔولیتی ندارد. مسیٔولیت تبلیغ، فروش و ارسال کلیه پیام ها بر عهده مشترک بوده و هرگونه بروز اشکال یا ایجاد زحمت برای کاربران بر عهده مشترک میباشد.

۵-۳ توهین و بیاحترامی به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که متضمن ضمان باشد در سامانه ممنوع بوده و هرگونه مسیٔولیت ناشی از آن به عهده مشترک می باشد.

۵-۴ ارسال هرگونه پیام با محتوای خلاف واقع، عرف و اخلاق و حاوی کلمات و جملات خلاف شیٔونات اسلامی و انسانی از طریق سامانه ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

۵-۵ هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای سایت تنها جهت مقاصد غیرتجاری و فقط با ذکر منبع مجاز است. درگاه تلسا استفاده هر شخص یا نهادی که منجر به تشویق، ترغیب یا فروش محتوای غیرقانونی شود را منع میکند، در صورت تشخیص ارسال محتوای غیرقانونی، مجاز به مسدودکردن سرویس مشترک خواهد بود.

۶ تعهدات و قوانین مالی:

۶-۱ ارقام نرخها، هزینه ها و قیمتهای اعلامی در سایت توسط فروشنده به روز میشود و مشترک موظف است تمام هزینه های شارژ و استفاده از سرویس را پرداخت کند.

۶-۲ انتقال شارژ از پنلی به پنل دیگر و یا شرکت دیگر مقدور نمیباشد.

۶-۳ میزان مالیات و عوارض ارزش افزوده از سمت اداره امور مالیاتی کل کشور تعیین شده و به صورت سالیانه اعلام می گردد. بنابراین در صورت افزایش درصد مالیات از سوی این مرجع، خریدار موظف و متعهد به رعایت آن میباشد.

۶-۴ با توجه به این که شارژ خریداری شده جهت تأمین اعتبار به مخابرات واریز میگردد، هزینه مصرف شده توسط مشترک قابل برگشت به او نمیباشد.

۶-۵ هزینه پیامک صوتی به صورت شارژ توسط مشترک در پنل پیش از ارسال انجام خواهد شد و تمامی مبالغ واریزی به هیچ عنوان قابل برداشت توسط مشترک نخواهد بود.

۶-۶ چنانچه از آخرین تاریخ شارژ و ارسال از پنل یک سال بگذرد و مشترک اقدام به شارژ مجدد و یا ارسال ننماید، به دلیل مشکلات حسابرسی؛ مبلغ شارژ پنل مسدود شده و به حساب شرکت ارتباطات فراگیر دانشیار منتقل خواهد شد.

 ۶-۷ در صورت نقص در ارایٔه خدمات که ناشی از اهمال و قصور درگاه تلسا باشد، فروشنده متعهد به جبران خسارت وارده حداکثر تا سقف ۳۰% کل مبلغ پرداختی مشترک در آخرین دوره استفاده از درگاه تلسا خواهد بود.

۶-۸

شارژ هدیه: مبالغ دریافتی در قبال معرفی درگاه تلسا به دوستان و عضویت آنان (پس از احراز هویت)، تحت عنوان شارژ هدیه ثبت میگردد. این مبالغ ماهیت نقدینگی نداشته (هیچ وجه پولی به مشترک پرداخت نمیگردد)، قابل تبدیل به تمدید اشتراک نبوده و تنها جهت استفاده مازاد از سرویس در طی دوران اشتراک (مانند شارژ اضافی) میباشد. شرایط دریافت شارژ هدیه از هر کانال معرفی به شرح زیر میباشد:

ارسال ایمیل: چنانچه افرادی که به آنها ایمیل معرفی درگاه تلسا ارسال گردیده از طریق لینک داخل ایمیل وارد سایت شده و با همان آدرس ایمیل ثبت نام کنند.

استفاده از لینک: با اشتراک گذاری لینک در شبکه های اجتماعی و وب سایت شخصی و غیره و ثبت نام افراد با ورود به سایت از طریق این لینک طی مدت دو هفته پس از کلیک بر روی لینک. چنانچه فردی از طریق چند کانال و چند مشترک دعوت به استفاده از سرویس درگاه تلسا شود، شارژ هدیه تنها به آخرین فردی که دعوت نامه ارسال کرده است (مستقل از کانال معرفی) تعلق میگیرد.

اشتراک رایگان: در صورت استفاده از اشتراک رایگان درگاه تلسا، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط زیر نیز مشمول مشترک بوده و نسبت به سایر شرایط اولویت و تقدم دارد: درگاه تلسا تنها جهت آشنایی بیشتر کاربران با سرویس خود، اشتراک رایگان را راه اندازی کرده است و حق توقف ادامه ارایٔه سرویس، تغییر در سیاست ارایٔه سرویس، محدودسازی و یا تغییر در قابلیتهای ارایٔه شده به هر علتی را برای خود محفوظ می دارد.

-هرگونه مبالغ پرداختی در اشتراک رایگان بابت شارژ اضافی و هدیه مطابق بند د ماده ۳۸ و ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران تحت هیچ شرایطی برگشت پذیر نمیباشد.

۷ تعهدات فنی درگاه تلسا و مشترک:

۷-۱ در صورتی که به علت بروز مشکلات یا شرایط بحرانی اعلام شده از سوی مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه کشور یا مراجع ذیصلاح قانونی، فروشنده مجبور به وضع محدودیت هایی در زمانبندی ارسال پیامهای صوتی مربوط به خریدار شود، خریدار ضمن پذیرش شرایط بروز یافته، موظف به رعایت زمانبندی مذکور میباشد و حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

۷-۲ یکی از روشهای احراز هویت مشترک، شماره موبایل ارایٔه شده برای ارسال کد فعالسازی میباشد. بدیهی است مسیٔولیت هرگونه فعالیت با حساب کاربری مشترک بر عهده مالک آن شماره موبایل میباشد.

۷-۳ درگاه تلسا می تواند هر گونه پیامک صوتی کاربر را که مواد مرامنامه را رعایت نکند در هر زمان متوقف و در صورت لزوم دسترسی کاربر را مسدود کند.

۷-۴ قوانین خطوط تلفن: مشترک هیچگونه مالکیتی نسبت به خط تلفنی که جهت ارسال و دریافت پیامک صوتی در اختیار وی قرار داده شده است ندارد و مالکیت خطوط متعلق به درگاه تلسا می باشد.این خطوط مطابق قوانین و مقررات شرکت مخابرات استان تهران استفاده شده و تحت هیچ شرایطی به مشترک واگذار نمیگردد.

۷-۵ درگاه تلسا میتواند برای مشترکینی که از خدمات این درگاه استفاده می کنند، تعرفه یا شارژ را تغییر دهد که نتایج این تغییرات در سایت اعلام میشود.

۷-۶ مسیٔولیت استفاده صحیح و قانونی از سرویس ارایٔهشده بر عهده فرد احراز هویت شده میباشد. لذا هرگونه شکایت بابت سوءاستفاده، ک هبرداری و یا غیره که از طریق )Developer Credentials مانند Client ID و …( مشترک ارسال شده باشد مستقیما متوجه فرد احراز هویت شده میباشد.

۷-۷ لازم به ذکر است که هر زمان تغییراتی در این توافقنامه اعمال شود، نسخه به روز شده آن در سایت قرار خواهد گرفت. مسیٔولیت مرور منظم سایت و آگاهی از تغییرات بر عهده خود مشترک است.

۷-۸ فروشنده می تواند مفاد این سند را به عنوان قرارداد فیمابین شرکت ارتباطات فراگیر دانشیار و مشترک تلقی نموده و از آن در مراجع قضایی، اداری، صنفی و غیره بهرهبرداری کند.

۷-۹ در صورت عدم رعایت تمام و یا بخشی از شرایط این توافقنامه از سوی مشترک، و یا در صورتی که محرز شود مشترک هویت یا اطلاعات تماس اشتباه به درگاه تلسا اعلام نموده یا تغییر هرکدام از آنها را به صورت کتبی به شرکت اطلاع نداده است، درگاه تلسا می تواند بدون اعلام قبلی، پرداخت هرگونه خسارت و بدون رجوع به مراجع قضایی یا اداری، اقدام به مسدودکردن سرویس مشترک نماید. بدیهی است که در صورت مشاهده استفاده از سرویس از سایتهای دیگر حساب مشترک مسدود میگردد.

**** ثبت نام در سایت و استفاده از خدمات درگاه، به معنای قبول تمامی مواد این تعهدنامه توسط مشترک و توافق با آنها می باشد. ****

شرکت دانش بنیان ارتباطات فراگیر دانشیار اسفند ۹۵