درگاه هوشمند صوتی یعنی چه؟

فرض کنید می‌خواهید برای مشتریان، مخاطبین، همکاران تیم، سازمان یا واحد اداری خود سیستم تلفن پاسخگوی خودکار ایجاد کنید یا خودتان با ایشان تماس تلفنی بگیرید و درخواست خود را اعلام کنید. شاید مایل باشید، نسبت به درخواست مورد نظر پاسخ یا واکنشی برنامه‌ریزی شده نشان داده، و هر تماس را ثبت و بعداً پردازش بفرمایید؛ یا به‌عنوان مثال، برای وب‌سایت فروشگاهی خود، امکان ارسال کُد توسط تماس تلفنی ایجاد کنید تا عضویت کاربران تنها با وارد کردن شماره تماس میسر شود. خب، تلسا که شما را به این امکانات و زیرساخت ارتباطاتی با قابلیت‌های تخصصی مناسب وصل می‌کند، همان درگاه هوشمند است.
شمار تلفن خود را وارد کنید
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵
  • ۶
  • ۷
  • ۸
  • ۹
  • ۰
telesa
telesa
تلیار
تلیار
تلیار
تلیار
ایده رسانه
نوید